Huawei Technologies
BKC, Mumbai
Huawei Technologies pvt. ltd.
15,000 sq.ft.